İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Neler Oldu ?
  3. Ashab-ı Kehf Kimlerdir ? 309 Yıl uyuyan Yedi Uyurlar’ı Yakından Tanıyalım..

Ashab-ı Kehf Kimlerdir ? 309 Yıl uyuyan Yedi Uyurlar’ı Yakından Tanıyalım..

featured

ASHAB-I KEHF KİMLERDİR ? YEDİ UYURLARI YAKINDAN TANIYALIM

Ashab-ı Kehf Kimlerdir ? Onlar 300 Yıllık derin bir uykuya tam mânâsıyla ölüm uykusuna yattılar gözlerini açtıklarında sakalları uzamış, yüzleri solmuştu. Daha da ötesi karınlarında inanılmaz derecede bir açlık vardı.

309 YIL UYUYAN BU ALLAH DOSTLARINI YAKINDAN TANIYALIM

Onlar tarihe Yedi Uyuyanlar ya da diğer ismiyle Ashabı Kehf olarak geçen ve bilinen en ilginç olaylardan birinin failleri , İslam Hristiyanlık ve daha birçok toplumun efsanelerine de konu olan gizemli insanlar ..

Ve ilginç bir şekilde olayın hem Hristiyanlar ,  Hemde Müslümanların büyük bölümü tarafından Türkiye topraklarında yaşandığına inanılıyor Peki Kim bu insanlar ? hep duyduğumuz ama tanımadığımız bu 7 kişi kim ?

İnanın bana çok şaşıracağınız Ve çoğu yerde asla karşılaşmadığımız bilgileri birlikte inceleyeceğiz ..

Hristiyanlar Efes’te Olduklarına inanıyor..

Yedi uyurlar Efsanesi ne bizi anlatan ilk kişi Süryani bir psikopos olan Jakop adında bir Hristiyan milattan sonra 480 lik ve 500 lü yıllarda yaşamış olan piskoposun anlattığına göre Efes şeklinde Putperest bir toplum vardı yaşanan kıtlık nedeniyle Bir rivayette de sadece dinlerinden dolayı halk hıristiyanlığa Geçmiş olan 7 genci sorumlu tutar ve onların tanrılara kurban edilmesine karar verirler .

Bunu kabul etmeyen gençler ve sadık köpekleri Kıtmir Kralın askerlerinden Kaçarak bir mağaraya sığındılar , Öyle ki Bu mağara dışarıdan görülmesi zor bir yerde Ormanın içinde kalıyordu .Fakat askerler onları takip ederek yerlerini tespit ettiler ancak içeri girdiklerinde kimseyi göremediler , bunun üzerine mağaranın girişine bir duvar örüp kapatarak gençleri ölüme terk ettiler.

Onlar ne yapacaklarını düşünürlerken üzerlerine bir ağırlık çöktü ve yavaş yavaş uyumaya başladılar , gözlerini açtıklarında aradan hiç zaman geçmemiş gibiydi . Fakat aşırı derecede acıktıkları için birini şehire göndermeye karar verdiler güçlükle mağaranın girişini açtılar fakat şehre varan genç çok şaşırtıcı bir şey ile karşılaştı .

Çünkü efes Büyümüş devasa bir yer olmuş ve insanlar İsa peygambere inanmaya başlamıştı , ellerindeki paranın değersiz olduğunu da görünce bir gece geçirdiklerini sandıkları o mağarada Yüzyıllar boyunca uyuduklarını anladılar.
Bu hikayede anlatılan mağara aşağıda görüntülerini gördüğünüz ve İzmir’deki Efes Antik Şehri yakınlarında bulunan mağaradır aynı zamanda Tarsus , Lice ve Afşin Dede yedi uyurlara ait olduğu söylenen bir takım mağaralarda Türkiye’de en çok ziyaret edilenlerden.

Ashab-ı kehf efesteki magara

Kuran-ı Kerim’de Ashab-ı Kehf Şöyle Anlatılıyor

“Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın , halbuki onlar uykudadırlar.
Biz onları sağa sola çevirdik , köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı .
Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardın ve için korku ile dolardı” (Kehf Suresi 18.Ayet)

“Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir onların Allah’tan başka bir yardımcısı yoktur o kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez .” (Kehf Suresi – 25-26 . Ayet)

Ayetlerden anlaşıldığı üzere yedi uyurlar mağaradayken uyuyorlar fakat başkası onlara baktığında Sanki kendi aralarında sohbet ediyormuş casına uyanık halde görünüyorlardı.
Bu Görüntünün insanı ne derece Korkutacağıda Kur’an’da belirtilmiş .

Eski Kaynaklardan Bazı Kıssalar

Osmanlı zamanında yaşanan bir olay ise şöyle anlatılıyor kervanları olan bir Tüccar anadoluda yolculuk yaparken bir mağaranın önünden geçer , Fakat bu sırada kervandaki Develer atlar ve köpekler ürkerek kaçmaya başlarlar , adam mağaraya yaklaştığında ise içeriden bir köpek sesi duyarak irkilir .
Fakat ne köpek vardır ne de bir kimse , korkarak bölgeden ayrılan Tüccar İstanbul’a döndüğünde durumu bir kadı’ya anlatır aldığı cevap ise şöyledir ; “Sen ya Bir Cin taifesi ne denk gelmişsin ya da Kıtmirin sesini işitmişsin muhakkak ki Kıtmir Ashab-ı Keyf’in Mağarasında kıyamete kadar nöbet tutacaktır ”

hangi mağara olduğu belirtilmemiş ancak günümüzde Anadolu’da 4 farklı yerdeki mağaranın yedi uyurlara ait olduğu iddiası var , anlatılan bir başka vaka ise şöyledir ..

Eski bir harabede koyunlarını otlatan Çoban , giyinişleri farklı 7-8 kişilik bir grubun köpekleri ile birlikte ona doğru yaklaştığını gören Çoban her ne kadar korkmamış olsa da kendi köpeklerinin bu 7-8 kişilik grupla gelen köpeğin önünde büyük saygı gösterdiğini Hatta ağlama sesi çıkardıklarını görünce korkarak adamlara kim olduklarını ve nereye gittiklerini sorar , aldığı cevap ilginçtir .

“Biz bu topraklarda Sen doğmadan önce de vardık , Allah’ın izniyle senin ölümünden sonra da buralarda dolaşmaya devam edeceğiz” derler.

Çoban Bu sözü işittikten sonra onların yedi uyurlar olarak anlatılan Ashab-ı Kehf olduğunu anlar.

Önerilen Yazı
Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim!

HZ.MERYEM KABRİ VE MAĞARANIN YAKINLIĞI

İlginçtir ki Efes’teki yedi uyurlar Mağarası yakınlarında bir Gizemli bir yer daha var. Orası İsa peygamberin annesi olan ve Kur’an’da ismi geçen Hazreti Meryem’in mezarı olduğu düşünülen yer..

O derece önemli ki hem Müslümanlar hem Hristiyanlar yüzyıllarda bu mezarı ziyaret ediyor, Mezar , Meryem Ana Kilisesi’nin içinde kalsa da Osmanlı bu kiliseyi korumuş ve Müslümanların ziyaretine de Yüzyıllar boyunca açık tutmuş. Hz Meryem’in mezarının olduğu iddia edilen yer ile Yedi Uyuyanlar Mağarasının arasında çok kısa bir mesafe var. Hristiyanlar daki inanışa göre Meryem Ana hayatının son yıllarında Anadolu’ya göç ederek burada ölmüş yine ilginçtir ki Hristiyanlık Kudüs topraklarında ortaya çıktıktan sonra ilk olarak Anadolu’da yayılmaya başlamıştı ve bu nedenle hıristiyanlara ait ilk kiliselerden bazıları yine bugün Türkiye topraklarında kalıyor..

TARSUS’TA ASHAB-I KEHF MAĞARASI

iddiaların desteklendiği bir diğer önemli mağara Tarsus’ta bulunuyor , Dedeler Köyü’ndeki mağara bölgedeki inanışa göre yedi uyurların Roma askerlerinden kaçarak saklandıkları yer , bölgedeki Hristiyanlar ve müslümanlarca aynı şekilde bu mağarada sık sık ziyaret ediliyor.

tarsus ashabı kehf mağarası

Aslında Tarsus’ta bulunan mağaranın olduğu yer çevrenin isimleri ozamanın kaynakları ile Efes’ten çok daha fazla örtüşüyor yani Tarsusta olmaları çok yüksek bir ihtimal hatta Efes’ten çok daha yüksek. En Doğrusunu Allah bilir..

Ashab-ı Kehf Nasıl Öldü ?

Yedi uyurların nasıl öldüğü tam olarak bilinmeyen bir nokta , Müslümanlar ve Hristiyanların arasında ortak bir inanışa göre onlar , uyandıktan ve 300 küsür yıl uyuduklarını anladıktan sonra bu arada bir araya toplanırlar ve Allah onların canını alır . Ama nasıl ve ne şekilde olduğu bilinmiyor iki İnançla da belirtilmemiş , bu nedenle onların kıyamete kadar dünyada dolaşacakları da anlatılan rivayetler arasında.

Hatta Katolik Hristiyanların bazıları , herhangi bir mağaraya girdiklerinde Öncelikle yedi uyurlar’ın isimlerini anarak selam verir ve içeriye öyle adım atarlar. Onların inancına göre kıyamete kadar dünyada dolaşacak olan bu kişiler herhangi bir mağarada olabilir..

Bununla ilgili olarak Eskiden halk arasında anlatılan bir efsane şöyledir ;

Kur’an’da yedi uyurların nasıl öldüğünden bahsedilmez , Hristiyanlar için de durum meçhuldür . Efsane de yedi uyurların Uyandıktan sonra karşılaştıkları mucizevi olayların ardından köpekleri ile birlikte tekrar uykuya daldıkları ve mağaranın önününde yeniden kapandığı anlatılıyor ancak gerçek mağara bulunduğu zaman bu insanlar ortaya çıkacak ve Kıyamet alametlerinden birini gerçekleştirecekler. Fakat çok az insan hariç Kimse onların Yedi Uyurlar olduğunu anlamaz. Ölümleri de herkes gibi kıyametin kopması ile gerçekleşir .

ANTİK HİNDİSTAN’DA DA ANLATILIYOR

Sıkı durun işin en ilginç yanlarından bir diğeri buna benzer bir hikayenin Antik Hindistan’da da geçiyor olması..

Örneğin Binlerce yıl önce yazılmış olan Hint kutsal kitaplarından olan mahabharata da “7 kişinin içinde yaşadıkları toplum baskısı ve düşmanlığı nedeniyle peşlerinde bir köpek olduğu halde bir mağarada inzivaya çekilip krallığa ve dünyaya göz çevirmeleri. bu mağarada bir gece geçirip tekrar gözlerini açtıklarında ise aradan yüzyıllar geçtiğini fark ediyorlar”. diye anlatılır..

Günümüzde ise dünyada 33 farklı mağaranın yedi uyurlar’ın uyuduğu mağara olduğu ileri sürülüyor her mağaranın yakınında yaşayan insanlar Bu mağara gerçek mağaradır diyorlar .

PEKİ KİMDİR ASHAB-I KEHF ? ASHAB-I KEHF’İN İSİMLERİ NELERDİR ?

Eski zamanlardan verdiğimiz kaynaklardan sonra Şimdi de günümüz dünyasında Bildiğimiz Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) dan bahsedelim.

Ashab-ı Kehf : Kehf dostları demektir. Ashab-ı Kehf Biz Müslümanlara Kuran-ı Kerim’de Haber verilen velilerdir.

Bizim kaynaklarımıza göre Kıssaları ise şöyledir.

Dakyanus Roma imparatorluğunda bir imparatordur. Ve kendini Tanrı olarak ilan etmiş , Boyun eymeyen herkesi zindanlara atıyor veya öldürüyordu.

Ashab-ı Kehf’ten olan 7 kişiden 6 sı ozamanlar sarayda görev yapıyorlardı ve Kralın bu tutumuna karşı geliyorlardı , Dakyanus onları huzura çağırıp bu tavırlarından vazgeçmelerini aksi halde öldürüleceklerini söyledi , Onlar ise dik durmaya devam ediyor hatta Kralıda onlarla birlikte Allah’a inanmaları için davet ediyorlardı. Kral onlara belli bir zaman tanıdı ve onlara görevlerinde yükseltileceklerini vaad etti. Gençler, Allaha olan inançlarını korumak ve Krala boyun eymemek için kendilerine dağlara doğru bir yol çizerler. Yolda giderken Kefeştetayyuş ismindeki bir çoban’a rastlarlar, Hikayelerini dinleyen Kefeştetayyuş onlara inanır ve bende sizin gibi düşünüyorum der. Birlikte yola koyulurlar Çoban ile birlikte Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır. Başlarda Köpeği ses yapar diye yanlarına almak istemezler ama kıtmir inatla peşlerini bırakmaz.

Gençlerin yola revan olduğunu öğrenen kral peşlerine kelle avcılarını gönderir ve hepsinin öldürülmesini emreder , Daha sonra avcılarla birlike kendiside gençlerin peşine düşer .

Çoban onlara yol göstermeye başlar ve bir mağaraya doğru gençleri getirir. Mağaraya girdiklerinde peşlerine takılan askerler onlara yetişmiştir ve Mağaradan dışarıya çıkamaz hale gelirler. Gençler bir araya toplanır ve İnandığımız Allah’tan başka sığınacak kimsemiz yok O bizi Korur öyleyse dua edelim derler. Mağaraya giren Kral ve Askerleri gençleri mağarada göremez ve sıkışmaları için mağaranın ağzını kapattırır.

Ama gençler Allahın kudretine mashar olmuşlardır ve ölmezler , Allah onları derin bir uykuya daldırır.

ASHAB-I KEHF’İN UYANIŞI

Uyandıklarında Karınları acıkmıştır , birbirlerine ne kadar zamandır uyuduklarını sorarlar (bir kısmı) Yarım gün anca oldu derler.
Dışarıya çıkmaya korkarlar ama o kadar acıkmışlardır ki içlerinden birini ekmek almak için pazara göndermeye karar verirler.

Yemliha adlı genc’e kılık değiştirerek gizlice şehre inmesini ve pazardan ekmek almasını söylerler , Yemliha mağaradan bir boşluk açar ve pazara inmek için yola düşer , Ancak bir tuhaflık vardır şehir sanki büyümüştür , çok geçmeden pazara varır ve ekmek almak için bir fırıncının önüne gelir . Fakat parayı uzattığında fırıncı şaşkınlık içerisinde parayı nereden bulduğunu Yemliha’ya sorar, Yemliha şaşkındır benim param der. Fırıncı hemen askerlere seslenir ve Yemliha’yı oracıkta yakalatır.

Önce hazine bulduğunu düşünürler ve Hükümdarın karşısına çıkartırlar , Hükümdar genci sorgularken olayları anlatmasını söyler.

Yemliha olayı anlatırken Dakyanus’tan kaçtıklarını söyleyince , Hükümdar sen delirdinmi ? Dakyanus öleli 300 yıl oldu der.

Yemliha ne kadar uyuduklarını geçte olsa anlamıştır , ancak Hükümdar bu olayın bir efsane olduğunu 300 yıldır anlatılan gençlerin bu gençler olduğunuda anlamıştır, çünkü Hükümdar Allaha inanan ve İsa yolunda olan biridir.

Yemliha’yı serbest bıkarak hükümdar bizi arkadaşlarına götürürmüsün der , Yemliha ile beraberindeki bir heyet mağaraya doğru yola düşerler , Yemliha siz gelmeyin arkadaşlarım korkmasın ben gidip durumu anlatayım der.

Yemliha mağaraya girer , Arkadaşlarına durumu anlatır ve ardından geri çıkmaz. Yemliha ve arkadaşları secde halinde tekrar uykuya dalarlar ve yok olurlar.

Ashab-ı Kehf olarak adlandırılan bu gençler tam 309 yıl uykuya dalmışlardır.

Kur’anî ifadeyle: “Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. ” (el-Kehf,18/25).

 

Ashab-ı Kehf’in İsimleri

Bu hükümdarın adının rivâyetlerde birkaç varyasyonu bulunmaktadır. Bunlar; Takyanus, Dakyanus , Dikyanus, Dekyanus’tur. Bazı kaynaklarda Roma imparatoru Dicius olduğu söylenir.

Ashâb-ı Kehf’in isimleri ise şöyledir.

Yemliha , Mislina , Mekselina , Şazenuş , Mernuş , Debernuş , Kefeştetayyuş ve Köpekleri Kıtmir..
Toplamda 7 kişidirler ve onlara Yedi Uyurlar denir. Tabi köpek ile birlikte 8 yoldaştırlar.

Gerçek şu ki ; İsimler, ülkeler, tarihler, hatta sayılar da değişse tarihte bir yerlerde gizemli hikayeleri olan ve Mağaradan çıktıklarında çok ama çok uzun bir zaman geçirdikleri Anlaşılan birtakım kişilerin varlığı Üzerinde Soru işaretleri barındıran bir gerçeklik olarak duruyor .

Acaba bu Mağaralardan hangisi onlara ait , veya ileride ne zaman olacağı bilinmez bir zamanda yedi uyurlar da tekrar bir işaret bir gelecek mi bilmiyoruz.

En Doğrusunu Allah bilir..

Yorum Yap
Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra ne hissettin ?

Yazar Hakkında

Aşık Odur Hakk'ı Seve, Hakk Derdine Kıla Deva. Bizim için Hayır Dua , Kılanlara Selam Olsun..

Yorum Yap