İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Neler Oldu ?
  3. Ashâb-ı Kehf – Yedi Uyurlar Kimdir ?

Ashâb-ı Kehf – Yedi Uyurlar Kimdir ?

Ashâb-ı Kehf

Ashâb-ı Kehf yada bir diğer adıyla Yedi Uyurlar’ın hikayesini bilmeseniz bile, adını belki bir kaç kaynakta, bir kaç yerde duymuşsunuzdur. Ki Kuran-ı Kerim’de de bu olay bizlere anlatılmıştır.

Ashâb-ı Kehf kıssasının özünden biraz bahsetmek gerekirse, Milattan sonra 2. yüzyıl başlarında putlara tapmayı reddeden 7 gencin, sığınarak 309 yıl uyudukları rivayet edilen Mersin’in Tarsus ilçesindeki Ashab-ı Kehf Mağarası, gizemli hikayesi ile İslam dışında kaynaklarda adından söz ettirmiştir. Olayın bir diğer önemli boyutu ise, hem Hristiyanlar hem de Müslümanların büyük bölümü tarafından olayın Türkiye topraklarında yaşandığına inanılıyor.

Peki Kim bu insanlar ?  Hep duyduğumuz ama tanımadığımız bu 7 kişi kim ?

Bu yazımızda Ashâb-ı Kehf hakkında daha önce belki de hiç duymadığınız bilgileri sizlere aktacağız.

Yedi Uyurlar hikayesini ilk anlatan şahıs Süryani bir Piskopos olan Cekıp adında bir Hristiyan’dır. Milattan sonra 480’li ve 500’lü yıllarda yaşamış olan piskoposun anlattığına göre Efes şehrinde putperest bir toplum vardı. O dönemde yaşanan kıtlık sebebiyle bir rivayette de sadece dinlerinden dolayı halk hristiyanlığa geçmiş olan 7 genci sorumlu tutar ve onların tanrılara kurban edilmesine karar verirler. Bunu kabul etmeyen gençler ve sadık köpekleri Kıtmir kralın askerlerinden kaçarak bir mağaraya sığındılar.

Öyle ki bu mağara dışarıdan görülmesi zor bir yerde ormanın içinde kalıyordu. Fakat askerler onları takip ederek yerlerini tespit ettiler ancak içeri girdiklerinde kimseyi göremediler, bunun üzerine mağaranın girişine bir duvar kapatarak gençleri ölüme terk ettiler. Onlar ne yapacaklarını düşünürlerken üzerilerine bir ağırlık çöktü ve yavaş yavaş uyumaya başladılar. Gözlerini açtıklarında aradan hiç zaman geçmemiş gibiydi fakat aşırı derecede açıklıkları için içlerinden birini şehre göndermeye karar verdiler.

Güçlükle mağaranın girişini açtılar, fakat şehre varan Yemliha çok şaşırtıcı bir şey ile karşılaştı. Çünkü Efes Kenti büyümüş devasa bir yer olmuştu, ayrıca insanlar İsa peygambere inanmaya başlamıştı. Ellerindeki paranın değersiz olduğunu da görünce bir gece geçirdiklerini sandıkları o mağarada yüzyıllar boyu duyduklarına anladılar.

Bazı rivayetler İzmir’deki Efes Antik Şehri yakınlarında bulunan mağara olduğunu savunurken, aynı zamanda Tarsus Lice ve Afşin Dede yedi uyurlar’a ait olduğu söylenen bir takım mağaralardır.

Ashâb-ı Kehf-Mağarası
Ashâb-ı Kehf-Mağarası

Olay kitabımız Kur’an’da ise şöyle anlatılıyor ; 

Kehf Suresi 22 – 26. Ayetler:

22. Bilmedikleri konuda gelişi güzel tahminler yürüterek “Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir” diyecekler; “Beş kişidir, altıncıları köpekleridir” diyecekler. “Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme!

23-24. “Allah izin verirse” demeden hiçbir şey için “Şu işi yarın yapacağım” deme. Unuttuğun takdirde rabbini an ve “Umarım rabbim beni, bundan daha doğru olana iletir” de.

25. “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz yıl da ilâve ettiler.

26. De ki: “Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O’na aittir. O nasıl da duyar, nasıl da görür! Onların Allah’tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

Osmanlı zamanında yaşanan bir olay ise şöyle anlatılıyor ; Kervanları olan bir Tüccar Anadolu’da yolculuk yaparken bir Mağazanın önünden geçer. Fakat bu sırada kervandaki develer atlar ve köpekler ürkerek kaçmaya başlarlar adam mağaraya yaklaştığında ise içeriden bir köpek sesi duyarak irkilir, fakat ne köpek vardır ne de bir kimse. Korkarak bölgeden ayrılan Tüccar İstanbul’a döndüğünde durumu bir Kadıya anlatır aldığı cevap ise şöyledir ; “Sen ya Bir cin taifesi ne denk gelmişsin ya da Kıtmirin sesini işitmissin, muhakkak ki Kıtmir Ashabı Kehf’in mağarasında kıyamete kadar nöbet tutacaktır”.

Geçen hadisede hangi mağara olduğu belirtilmemiş ancak günümüzde Anadolu’da 4 farklı yerdeki mağaranın Ashâb-ı Kehf’e  it olduğu iddiası var. Bu iddialardan en güçlü 2 yer İzmir’deki Efes Antik Şehri yakınlarında bulunan mağara ve Tarsus’da ki mağaradır.

Anlatılan bir başka rivayet ise şöyledir ;  Eski bir harabede koyunlarını otlatan çoban yiyişleri farklı yedi 8 kişilik bir grubun köpekleri ile birlikte kendisine doğru yaklaştığını görür, Çoban her ne kadar korkmamış olsa da kendi köpeklerinin bu yedi 8 kişilik grupla gelen köpeğin önünde büyük saygı gösterdiğini, hatta ağlama sesi çıkardıklarını görünce, korkarak adamlara kim olduklarını ve nereye gittiklerini sorar ; Aldığı cevap ilginçtir, “Biz bu topraklarda Sen doğmadan önce de vardık, Allah’ın izniyle senin ölümünden sonra da buralarda dolaşmaya devam edeceğiz” derler.Çoban bu sözü duyduktan sonra onların Ashabı Kehf olduğunu anlar.

Bir diğer ilginç olay ise ; Efes’teki Yedi Uyurlar Mağarası’nın yakınlarında bir gizemli yerin daha olması, burası Hz. İsa peygamberin annesi olan ve Kur’an’da ismi geçen Hz.Meryem’in mezarı olduğu düşünülen yer. O derece önemli ki hem Müslümanlar hem Hristiyanlar Yüzyıllardır bu mezarı ziyaret ediyor.
Mezar Meryem Ana Kilisesi’nin içinde kalsa da Osmanlı bu kiliseyi korumuş ve Müslümanların ziyaretine de Yüzyıllar boyunca açık tutmuştur.
Hz.Meryem’in mezarının olduğu iddia edilen yer ile Yedi Uyuyanlar Mağarasının arasında çok kısa bir mesafe vardır. Hristiyanlar’da ki inanışa göre Meryem Ana hayatının son yıllarında Anadolu’ya göç ederek burada ölmüştür. Yine ilginçtir ki Hristiyanlık Kudüs topraklarında ortaya çıktıktan sonra ilk olarak Anadolu’da yayılmaya başlamıştı ve bu nedenle Hristiyanlara ait kliselerden bazıları yine bugün Türkiye topraklarında kalıyor.

Hristiyanların desteklendiği bir diğer önemli mağara’da Tarsus’ta bulunuyor. Dedeler Köyü’ndeki mağara Ashabı Kehf’in Roma askerlerinden kaçarak saklandıkları yer olarak biliniyor.

Bölgedeki hristiyanlar ve Müslümanlar da aynı şekilde bu mağarayı kutsal kabul ederek sık sık ziyaret ediyor.

Ashabı Kehf Öldü Mü ? Ashabı Kehf Nasıl Öldü ?

Nasıl öldüğü yada ölüp ölmedikleri tam olarak bilinmeyen bir konudur. Bu konuda da Hristiyan ve Müslümanlar arasında ortak bir inanış vardır. İnanışa göre onlar uyandıktan ve 300’er yıl uyuduklarını anladıktan sonra mağarada bir araya toplanırlar ve Allah onların canını alır. Ama nasıl ve ne şekilde olduğu, bilinmemektedir.

İki İnanç’da da herhangi bir kesinlik belirtilmemiştir. Bu sebepler onların kıyamete kadar dünyada dolaşacakları da anlatılan diğer rivayetler arasındadır.

Hatta Katolik Hristiyanların bazıları herhangi bir mağaraya girdiklerinde yedi uyurların isimlerini anarak selam verir ve içeriye öyle adım atarlar. Onların inancına göre kıyamete kadar dünyada dolaşacak olan bu kişiler herhangi bir mağarada olabilir.

Şimdi bir diğer konuda, Hint Kaynakların’da Ashabı Kehf’in olayının aynısının yada benzerinin geçmesi.

Binlerce yıl önce yazılmış olan Hint kutsal kitaplarından mahabharata da 7 kişinin içinde yaşadıkları toplum baskısı ve düşmanlığı nedeniyle peşlerinde bir köpek olduğu halde bir mağarada inzivaya çekilip krallığa ve dünya yüz çevirmeleri, bu mağarada bir gece geçirip tekrar gözlerini açtıklarında ise aradan yüzyıllar geçtiğini, fark etmeleri şeklinde anlatılması ise oldukça ilginç bir konudur.

Günümüzde ise dünyada 33 farklı mağaranın, Yedi Uyurlar‘ın uyuduğu mağara olduğu ileri sürülüyor. Her mağaranın yakınında yaşayan insanlar, bu mağara gerçektir diyorlar.

Bununla ilgili olarak Eskiden halk arasında anlatılan bir efsane şöyledir ; Kur’an’da yedi uyurların nasıl öldüğünden bahsedilmez, Hristiyanlar için de durum meçhuldür. Efsane de yedi uyurların uyandıktan sonra karşılaştıkları mucizevi olayların ardından köpekleri ile birlikte tekrar uykuya daldıkları ve mağaranın ise önünün yeniden kapandığı anlatılıyor. Ancak gerçek mağara bulunduğu zaman bu insanlar ortaya çıkacak ve Kıyamet alametlerinden birini gerçekleştirecekler.

Fakat çok az insan hariç Kimse onların Ashabı Kehf olduğunu anlamaz.

Dünya üzerinde ise Ashabı Kehf’in uyuduğu rivayet edilen 33 tane mağara bulunmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere en güçlü rivayet İzmir’in Efes kırsalında ki mağara ile Tarsus’da ki mağaradır.
Ashabı Kehf’in sonunun ne olduğunu, yada ne olacağını yalnız Allah bilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR : Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim!

Yorum Yap
Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra ne hissettin ?

Yorum Yap