1. Ana Sayfa
  2. Kültür
  3. Beraat Kandili Nedir ? Ne zaman ? ve Yapılabilecekler..

Beraat Kandili Nedir ? Ne zaman ? ve Yapılabilecekler..

featured

Beraat Kandili Nedir ? Beraat Kandili Ne zaman ? ve Beraat Kandili’n de Yapılabilecekler..

Beraat Kandili

Şaban ayının 15’i gecesine denk gelen Beraat Kandili her yıl olduğu gibi bu yıl da müslümanlar tarafından dualar ve ibadetler ile idrak edilecek Şaban ayının 15. gecesi Miladi takvime göre bu yıl 7 Nisan 2020 salı çarşambaya bağlayan geceye denk geliyor Kurtuluş , af ve arınma anlamlarına gelen Beraat Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla hata suç ve yanlışlardan kaçınmayı günahlardan arınmayı affedilmenin yanında affedici olmayı da bağışlanma isteği nin yanında başlayabilme şuurunu da kazandırır

Beraat Gecesi müslümanlarca mağfiret ve kurtuluş gecesi sayılır Müminler bu gece de ibadet ve taatle meşgul olarak 1 yıllık ömürlerinin muhasebesini yaparak mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman Vasfı kazanmak için gelecek günlerine ve hayat işlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkanı bulurlar .Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu içinde Beraat gecesi denmiştir bir kısım alimlerin kıblenin Kudüs’teki Mescidi aksa‘dan Mekke’deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Beraat gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırır.

 

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır Allah azze ve celle de Beraat gecesinde mümin kullarına Beraat yazar Zaten bu gecenin 4 adı vardır. Mübarek gece, Bera gecesi , Sak yani belge ve senet gecesi ve rahmet gecesi . Beraat gecesinin fazileti manevi dünyamıza ve faaliyetlerimize bakalım dünya ahiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi Ticaret yeri olduğuna göre o ticaret ile ilgili faaliyetlerin yıllık muhasebesinin yapılması gayet tabiidir

İşte bu muhasebenin Vakti 3 ayların içindedir. Beraat kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile biten devreye rastlar .Duhan suresinin ikinci ve 3. ve 4 ayetlerinin Beraat gecesinden bahsedildiği bildirilmektedir.

Bu ayetler hakkında İki görüş vardır çoğu tefsir bilginlerinin görüşüne göre bu mübarek gece Kadir gecesidir , bir grup Alim ise bu gecenin Beraat gecesi olduğunu söylemişlerdir her iki tefsiri de birleştiren diğer bir görüşe göre de hikmetli işlerin ayrımının yapılmasına Beraat gecesinde başlanmakta ve bu işler Kadir Gecesi‘ne kadar devam etmektedir

Peki bu Hikmetli işler nelerdir ve ayetin manası nedir?

İbn abbas’tan rivayet edildiğine göre hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından deftere yazılır rızıklar eceller zenginlik fakirlik ölümler doğumlar hep bu esnada kaydedilir o yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam’ın verilir savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam’a verilir ameller nüshası dünya semasında görevli Melek olan israfile verilir ki bu büyük bir melektir ölüm ve musibetlerle ilgili defterde Azrail Aleyhisselam’a teslim edilir Fahrettin Er razi’nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Beraat gecesinde başlar Kadir Gecesi’nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

Beraat Kandili’nin bütün senede bir kutsi’ çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatını programı nev’inden olması cihetiyle leyle-i Kadir kutsiyetinde olması bu manalara dayanmaktadır.

Kur’an‘ın bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir .

Beraat gecesi Kuranı Kerimin levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir , buna İnzal denir Kadir Gecesi’nde ise Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm’a ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır .

Buna da tenzil denir Beraat Gecesi‘nin 5 Ayrı özelliği vardır .

Birincisi bütün hikmetli işlerin ayrımına başlanması bu gece de yapılacak ibadetler in diğer vakitleri nispetle kat kat sevaplı olması, ilahi rahmetin bütün alemi kuşatması Allah’ın af ve bağışlamasının artması Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama tam bir şefaat yetkisinın verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Şaban’ın 13 gecesi ümmeti hakkında Şefaat niyaz etti Üçte biri verildi 14. gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi 15. gecesi niyaz etti hepsi verildi…

Ancak Allah’tan Devenin kaçması gibi kaçanlar başka Zemzem kuyusunun bu gece de açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır

Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde Beraat Gecesi’nin feyiz ve bereketi ne çeşitli şekillerde nazara vermektedir “Şabanın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de Oruçlu olarak geçirin o gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir;  istiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim Böylece Tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder çünkü o gece ilahi rahmet bulaşmıştır Beraat gecesi Beşer mukadderatının programı çizilirken İnsanlara verilen eşsiz bir fırsattır

Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affet-bilen gönlünden geçirdiklerini bütün Samimiyeti ile cenab-ı hakka iletip isteklerini ondan talep eden ve belalardan ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır
Buna karşılık her tarafı kuşatan rahmet tecelli iyisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

 

Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir

“Muhakkak ki Allah azze ve celle Şabanın 15. gecesinde rahmeti ile yetişip her şeyi kuşatır bütün mahlukatına mağfiret eder yalnızca Müşrikler Ve kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olun insanlarla uğraşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna .. Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak Kahin , sihirbaz , yahut müşahin , çok kin Güden veya içkiye düşkün olan veya ana babasına inciten yahut Zinaya ısrarla devam eden müstesna”

Üç aylara ayrı bir ruh ve mana içinde giren Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam özellikle Şaban ayına özel bir Özen gösterir başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve ahiret işlerine yönelirdi. bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde İhya ederdi Hz Aişe validemiz şöyle anlatıyor günün birinde Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi aradan zaman geçmeden tekrar gitti Bunun üzerine beni bir kıskançlık sardı ve peşini takip ettim Medine’nin kabristanı olan cennet-ül Baki de kendisine eriştim müminlere ve şehitlere istiğfar ve dua ediyordu kendi kendime Anam babam sana feda olsun sen rabbinin rızası uğrunda Ben ise dünya peşindeyim diyerek geri döndüm

soluk soluğa eve girdim Arkamdan da Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem girdi neden böyle hızlı nefes alıyorsun dedi .

Ben de anam babam uğruna feda olsun yanıma geldikten sonra tekrar gittiniz beni bir kıskançlık tuttu. Nihayet sizi kabristanda dua ederken gördüm dedim . Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu cibril geldi şöyle dedi ; “Bu gece Şabanın 15. gecesi dir Cenabı Hak bu gece de ben-i kelp Kabilesi koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden Azat eder .

Fakat bu gece Allah müşriklerin ikincilerin akrabaları ile münasebeti kesenlerin hayat ve İhtişam larına mağdur olanların ana babalarına İsyan edenlerin içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz .
Rasuli Ekrem bu gece ibadet etmeme müsaade eder misin buyurdu .
Evet sana anam babam feda olsun dedim peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem namaza kalktı secdeye kapanıp uzun müddet kaldı endişelendim elimle yokladım elim ayağının altına dokununca kımıldadı ben de sevindim secdede şöyle niyaz ettiğini işittim Allah’ım azabından gufranına gazabından rızana sığınırım senden yine sana iltica ediyorum şanın yücedir sana yaptığım Sena’yı senin kendine yaptığın Sena ya denk bulamıyorum Sana layık bir surette hamd ve Sena dan Acizim dedi . Sabah olunca bunları Resul ekleme söyledim O da Ya Ayşe bunları Öğrendin mi dedi

Evet ya resulallah dedim Resul Ekrem bunları hem öğren hem de başkalarına öğret Zira bunları bana cibril öğretti ve secdede bunları okumamı talim etti buyurdu .

İşte bu dua Beraat Gecesi duasıdır,  tasavvuf büyükleri de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan bu duayı taliplerine öğretmişler hatta her yatsı namazından sonra okunmasını adet edinmişlerdir. Tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret göstere bildiğimiz takdirde Beraat Kandili 50000 senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.

Onun için elden geldiği kadar Kur’an ve istiğfar ve salavat da meşgul olmak büyük bir Kardır.

Beraat gecesi – Beraat Kandili ibadeti

Gecenin manevi değeri Dolayısıyla Namaz , Kur-an Tilaveti, zikir , tesbih ve istiğfarla geçirilmesi bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır..

İmamı Gazali hazretleri El-ihya’da Beraat gecesinde 100 rekat namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de hadis alimleri bu namazın sünneti yerinin olmadığını , böyle bir namazın hicretten 400 sene sonra Kudüs’te kılınmış olduğu tespitinde bulunurlar .
Hatta İmam nevevi böyle bir namazın sünnetinde bulunmadığı için bid’at bile olduğunu ifade eder .
Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır . Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda İnsanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır. Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır . “Allah’ım şayet ismimi saidler defterine yazdıysan orada sabit kıl , şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan Sil , Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler yok eder dilediğini de sabit bırakır levh-i Mahfuz Onun katındadır .

Bu gece idrak ve şuur içinde İhya edeceğimiz Beraat Gecesi’nin hepimiz için hayırlara vesile olmasını cenab-ı Hak’tan niyaz ederim Beraat Kandiliniz mübarek olsun
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülillahi rabbil alemin .
Allah rızası için El Fatiha ..

Önerilen Yazı
Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim!
Yorum Yap
Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra ne hissettin ?

Yazar Hakkında

Aşık Odur Hakk'ı Seve, Hakk Derdine Kıla Deva. Bizim için Hayır Dua , Kılanlara Selam Olsun..

Yorum Yap