1. Ana Sayfa
  2. Kültür
  3. İslam’da Savaş Neden ve Nasıl Yapılır?

İslam’da Savaş Neden ve Nasıl Yapılır?

Savaş; karşıt fikirlerin ortadan kaldırılması için değildir. İslam dini bütün insanların eşit ve kardeş olması gerektiğini savunan bir dindir. İslam dinine göre; rengi, dili, dini, ırkı, vatanı ve sosyal durumu ne olursa olsun insan öncelikle sırf insan olduğu için saygıya layık bir varlıktır.

Tüm halk dinlerinin bildirdiği gibi insanlar Hz. Adem Aleyhisselam’ın çocukları olarak kardeştirler. Bu kardeşlik ilkesi dindar olmanın gereklerindendir. İslam ırk üstünlüğü fikrine dayanan insanları gelişmiş ve ilkel diye ikiye ayıran tüm faşizan ideoloji ve fikirleri teryalist darwinist düşüncelere karşıdır. Dolayısıyla bu sapkın ideolojilerin beraberinde getirdiği çatışma mücadele ve savaş kavramlarını da kendi içinde barındırmaz, bunlara karşı ilmi ve adliye mücadele içindedir. Her insanın saygıya layık olduğuna dair İslamdaki Kural insanlar arası her türlü ilişkinin de temelini oluşturur. Yanlış eylemlerde bulunan bir kişi bile İslam’a göre daima potansiyel iyiliğe yönelecek bir insandır. Dolayısıyla gerçek bir Müslümanın düşman edilmesi imkânsızdır. Her Müslüman bir başkasına şefkatle davranır, güzel ahlaka anlatır. Kur’an ayetlerinde insana hitap edilirken üstünlüğü konusunda herhangi bir ayrıma gidilmeden ademoğulları deyiminin kullanılması bu konuda bütün insanların eşit olduklarını gösteren ifadelerden biridir. “Andolsun Biz ademoğlunu yücelttik onları Karada ve denizde çeşitli araçlarla taşıdık temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

Savaş için gerekçe sunmayan bildiğini bir savaş dini olarak lanse edilmesi yalnızca hurafeci derin uygulamalarından kaynatılır. Dünyada bir kısım kişiler İslam’ı bilmediklerinden ve sadece radikallerin uygulamalarını şahit olduklarından İslam hakkında çoğunlukla yanılırlar. Radikal zihniyetteki kişilerin Kur’an dışında başka hükümleri uyguladıklarını ve gerçekte İslam dışında başka bir dini benimsediklerinin farkında değildirler. Bu yazımızda Kur’an’daki savaş ayetlerinin açıklamalarını ve gerçek İslam’ın savaş ve Cihat kavramlarına nasıl baktığını inceledik. Uydurma hadislere göre üretilen yeni din anlayışlarının Kur’an ile nasıl çeliştiği açıkça ortadadır.

Yorum Yap

Yorum Yap