1. Ana Sayfa
  2. LiSTEPLUS
  3. Kızıma Ne İsim Koymalıyım? İşte Kuran’a göre En Güzel Kız İsimleri

Kızıma Ne İsim Koymalıyım? İşte Kuran’a göre En Güzel Kız İsimleri

دختر

İnsanoğlu doğar, büyür ve yaşantısını bir eş ile birleştirir. Fıtrat vesilesiyle nesillerin devam etmesi sebebiyle ve Allah’ın müsadesiyle evliliklerden çocuklar meydana gelir. Şüphesiz insanoğluna verilen en büyük güzelliklerden biriside çocuk nimetidir.

Kız veya erkek çocuk farketmesizin anne ve baba adayları bireylerin çocukları doğmadan önce mutlaka araştırdıkları konu çocuklarına koyacakları isimdir. Her ne kadar isim bir çiçektir dense de, anne ve babaların çocukları üzerinde ki vazifelerinden biriside onlara güzel bir isim koymaktır.

Bugün “Kızıma Ne İsim Koymalıyım?” diye kendi kendine düşünen anne veya baba adaylarına Kuran-ı Kerim’den kız ismi önerilerinde bulunacağız.

Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerli olacaktır. Rasulullah (sav) kötü bulduğu bazı isimleri değiştirme yoluna gitmiştir. Yine konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri de çocuklara isimler vermiştir.

Rasulullah (sav) güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69)

Hiç kimse kıyamet günü Allah (c.c.)’ın hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse gelim Kuranı Kerimde zikredilen ve güzel olan isimlere bakalım.

SİDRA/SİDRE

‘Andolsun onu, Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.’Necm 13-14

Sedir ağacına teşbih edilen, yedinci kat gökte meleklerin ulaşamadığı bir makamın ismi veya Cennetteki çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaç manalarına gelir.

SECA

‘’Ve sükûnete kavuştuğunda geceye yemin olsun..’’ Duha 2

Gecenin sakinliği ve denizdeki dalgaların durulup sakinleştiği anlamlarına gelir. Osmanlıca da ise kuşların cıvıltısını andıran ses manalarına gelir.

EFNAN

‘’İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.’’ Rahman 48

Cennetteki çeşitli ağaçlar, çeşitli sanatsal güzellikler manalarına gelir. Kuran’da Rahman suresi 48. ayette geçmektedir.

İLAF

‘’Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.’’ Kureyş suresi

Kolaylaştırmak, sevmek, emniyet, güven ve ülfet-kaynaşma anlamlarını taşır. Bu isim Kureyş suresinde bulunur.

LEYAL

Arapça gece anlamına gelen “leyl” kelimesinin çoğul şekli geceler anlamındadır. Sukunet manalarına da gelir. Kuranı kerimde Fecr suresinin 2. Ayetinde zikredilmiştir. Toplumda pek rast gelmediğimiz bir isim olan Leyal, kız çocukları için farklı isim arayanların tercih edeceği bir isim olabilir.

RAVZA

‘’İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.’’ Rum 15

Çimeni, ağacı bol olan yer, Cennet bahçesi anlamlarına gelir. Ravza-i Mutahhara da; Rasulullah’ın medfun olduğu mekan cennet bahçesidir. Kuranda Rum Suresi 15. ayetinde geçer.

EBRAR

‘’Şüphesiz iyi kimseler, Naim cennetindedirler.’’ Mutaffifin 22

Anlam olarak iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir. Bu ismin anlamı, bütün iyilik ve güzellikleri üzerinde taşıyan kimseleri ifade eder.

SENA

‘’Bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı, neredeyse gözleri alır.’’ Nur 43

Nur suresinin 43. ayetinde geçen kelime şimşeğin parıltısı anlamındadır. Allah’ın yaratma kudretini anlatan bu ayette şimşeğin yaradılışından çıkarılacak dersler ele alınmıştır. Şayet peltek ‘se (ث)’ ile kullanılırsa övgü manalarına gelir. Sena ismi çevremizde rast geldiğimiz isimlerden birisidir.

TESNİM

‘’Onun karışımı “tesnim”dendir. (Kokusu ve lezzetiyle en rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir şerbettir.)’’ Mutaffifin 27

Cennette bir pınar, su kaynağı, cennet çeşmesi, cennetteki ırmaklardan birinin adı anlamlarına gelir. Kuran’da Mutaffifin Suresi 27. ayette geçer. Tesnim ile toplumda karşımıza Teslime şekliyle de çıkmaktadır.

SENABİL

‘’Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir..’’ Bakara 261

Kuranda bakara suresi 261. Ayette başaklar anlamında zikredilmektedir

MİHAD

‘’Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?’’ Nebe 6

Mihad ismi, döşek, sergi, düz arazi, beşikteki bebek ve ailenin göz bebeği manasına gelir. Nebe Sûresi’nin 6. ayetinde geçmektedir. Etrafımızda pek rast gelmesekte, oldukça manalı bir kız ismidir.

BEYZA

‘’Ve elini (cebinden) çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünüverdi.’’ Araf 108

Çok beyaz, daha ak, çok temiz ve lekesiz, günahtan kaçınmış ve günahla kirlenmemiş kimseler manalarına gelir. Toplumumuzda rast gelinen bir isimdir, manası ve güzelliği oldukça derindir.

HÜMEYRA

Hümeyra ismi ise Kuran’da geçen bir isim değildir. Fakat Beyaz tenli, duru güzelliği olan kadın anlamında kullanılmaktadır. Bu isim, yumuşak başlı, saygılı ve iyi yetişen kız çocuğu manasında da kullanım alanı bulmaktadır. Hümeyra isim olarak Osmanlı toplumundan beri tercih edilen bir isimdir. Hümeyra isminin bir diğer güzelliği de, Hazreti Ayşe’nin lakabı olarak bilinmesidir. Hz.Muhammed’in (s.a.v)’ın eşi Hazreti Ayşe’nin bu lakapla tanındığı bazı kaynaklarca doğrulanmıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap