1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. Müslüman Yalan Söylemez

Müslüman Yalan Söylemez

Mümin bir insan hayatı süresince günahkar olabilir, çeşitli günahlar işleyebilir. Ama asla yalan söylemez. Peki neden söylemez?
Sürekli kullandığımız bir sözü hatırlatmak istiyorum sizlere. ‘Özü sözü bir olmak’ tabiri aslında bu söz doğruluğun tabiridir.

Konuyla alakalı olarak İmam Kuşeyri ‘Risale’ isimli eserinde Arapça’da  doğruluk anlamına gelen ‘sıdk’ kelimesini ‘özün söze, için dışa’ uyması olarak tanımlamıştır.

Bu anlamda ki doğruluğun zıddı da yalancılıktır, ikiyüzlülüktür.

Müslüman’ın yalan söylememesi gerektiğinde ki unsurlardan bir tanesi de, islamın Kelime-i Şehadet yani şahitlik etmek üzerine başlamasıdır.

İslam’da birinci şart bilindiği üzere Kelime-i Şehadet’tir. Yalan söylememek bu yüzden çok önemlidir. Çünkü yalan söyleyenin de şahitliği geçersizdir.

Yazımızı efendimizin döneminde ki havadisle devam ettirelim, Bir gün Ebu’d-Derda ile  Resulullah (a.s.m) arasında şöyle bir konuşma geçer:

– Ebu’d-Derda: Yâ Resulallah! Mümin hırsızlık yapar mı?

– Resulullah (a.s.m): Evet bazen olabilir.

– Ebu’d-Derda: Peki, mümin zina edebilir mi?

– Resulullah (a.s.m): Ebu’d-Derda hoşlanmazsa da “Evet!”.

– Ebu’d-Derda: Peki, mümin yalan söyler mi?

– Resulullah (a.s.m): ‘’Hayır mümin yalancı olamaz.” buyurdu.

Burada ki olaydan çıkaracağımız ders müminin zina edebileceği, hırsızlık yapabileceği değildir, burada ki esas konu Müslümanın yalancı olmamasıdır.

Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz üzere dinimiz şehadet ile başlar..

Yorum Yap

Yorum Yap