1. Ana Sayfa
  2. Neler Oldu ?
  3. ŞEYTAN ‘IN HAYAT HİKAYESİ

ŞEYTAN ‘IN HAYAT HİKAYESİ

seytan1

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…

Şeytan diyor ki deriz mesela aslında öylesine söylenmiş bir söz değildir. Çünkü gerçekten şeytan bize bazı şeyleri söyler. Tıpkı Allah’a söylediği o çarpıcı sözler gibi. Ya da Peygamber Efendizimze (s.a.v) söylediği hepimizi ilgilendiren o sözler gibi.

Biz insanlar onun en büyük düşmayınız. Binlerce yıldır yakamızdan düşmüyor. Peki bu şeytanın hayat hikayesi nedir?

Günümüzden çok uzun zaman önce yeryüzünde insan ırkı diye bir şey yoktu. Cinler ve melekler hüküm sürüyordu. Fakat meleklerin yanında yüksek mertebeye sahip bir canlı daha vardı Şeytan… Tabi ozamanlar adı daha iblis değildi. Bu adı insan yaratılışından sonra alacaktı. İnsandan önceki adı Azazil…

Şeytan

Şeytan ın yaratılışı

Allah şeytanı saf ateşten yaratmıştı normal bir ateşten yetmiş kat daha sıcaktır. Ateş insanlar gereği yaralı bir şeydir tabiki hangi açıdan yaklaştığımız önemlidir. Örneğin; yağmur nasıl bereket getiriyorsa felaket getirebileceği gibi. Şeytanın bir dönem meleklerle yaşadığı günümüzde hala onun bir melek olabileceğide tartışılmaktadır. İslam alimlerine göre şeytan melek değildi ve meleklerde olmayan ama iblisin içinde tuttuğu bir huyu vardı. Kibir…

Fakat bu kibirini zedelemeyecek işleri meleklerle beraber yerine getiriyordu. Önemli bir detay vardı. Hiçbir nefse sahip olmayan melekler Şeytan’ın bu kibirinden habersizdi ama Allah bunu biliyordu. İlk belli ettiği olayı İbn-i Abbas şöyle anlatıyor: Yeryüzünün ilk sakinleri olan cinler sorun çıkarıyor ve kan döküyordu. Yaratan meleklerden bir ordu oluşturup başına da Şeytan’ı görevlendirdi. Şeytan meleklerle beraber bozgunculuk yapanları dağların derinliklerine gönderdi. bu olaydan sonra Şeytan içindeki kibrini ortaya yavaş yavaş çıkarmaya başladı.

Şeytan kendi kendine meleklere duyurmadan kibirleniyor bu işi ben başardım diye ama bu kibir zamanla masumluğunu kaybedecek ve çok ileri gidecekti.

İnsanın yaratılışı

Allah bir varlık yaratacaktı ve bunu meleklere söyledi. Melekler ise Allah’a şöyle bir soru yöneltti:” Daha önce cinlerin yaptığı gibi fesat düşünceler çıkarıp kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın?” dediler. Allah ise meleklere:”Ben sizin bilmediğinizi biliyorum.” dedi. Bunun üzerine Allah ilk insan yani Adem’i yaratmak üzere meleklerden yeryüzünden toprak getirmesini emretti. Toprak geldi ve Adem yaratıldı. Adem ilk başarda bir köşede 40 gün boyunca cansız bir şekilde bekledi. Şeytan Adem’in yanına gidiyor etrafinda dolanıyor ağzından giriyor çıkıyordu ve Adem’e hep ben senden üstünüm diyordu. Allah 40 gün sonunda Adem’e ruhundan üfledi ve can verdi. Önceden emretmiş olduğu gibi melekler ve şeytan Adem’e secde edecekti.

Meleklere sorgusuz sualsiz secde ettiler ama şeytan bunu kabullenemedi ve secde etmedi. İşte şeytanın insanlara düşmanlığı burdan geliyor ve Allah Azail olan şeytanın adını iblis diye değiştirdi ve mevkisinden kovuldu. Allah dilerse onu yok edebilirdi ama iblis ondan kıyamete kadar müsaede etmesini istedi ve böylece iblis kıyamete kadar kendine düşman ettiği insana musallat olacak onu doğru yoldan ayırmak için elinden geleni yapacaktı. Sonuçta Allah insanıda imtihan içi yaratmıştı. Allah istese insana da kötü düşünceler de yükleyebilirdi ama şeytan bunu yapacaktı ve her yaptığında ise azabı artacaktı bunu bile bile şeytan kabul etti nasıl bir kibirdir bilinmez… Daha şeytan Adem ile Havva cenneteyken bile uğraşmaya başlamıştı. Allah’ın verdiği kurallar hakkında vesvese veriyordu ve bunun üzerine Adem ve Havva ceza olarak Allah onları dünyaya gönderdi. Bunun üzerine Şeytan binlerce yıl sürecek görevine başlamıştı.

Hz. Musa

Şeytan Hz. Musa ile karşılaşıyor ve Musa’ya diyorki ” Ben pişmanım Allah’a tövbe etmek istiyorum bende Allah’ın yarattığı bir mahlukum benim için Allah ile konuşur musun?” der. Bunun üzerine Musa Allah ile konuşur ve Allah der ki: “Eğer Şeytan Adem ve Havva’nın mezarına gidip secde ederse ozaman affederim.” der. Şeytan bunun üzerine canlısına secde etmedim ölüsüne mi secde edicem diye kendine yediremez.

Hz.Muhammed (s.a.v)

Aradan yüzyıllar geçer ve Şeytan bu sefer Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yanına gelir. Hz Muhammed ve sahabeleri bir evde toplanmışlardı ve birden kapı çalar ve kapıdaki ” beni içeri alın size anlatacaklarım var.”der Peygamber Efendimiz “bu kim bilir misiniz?” der. sahabeler ” evet o Allah’ın lanetlediği Şeytan dır”derler bunun üzerine Hz. Ömer izin verin ben onu öldüreyim der Peygamberimiz” hayır Allah ona kıyamet gününe kadar müsade etti içeri alın emir aldı o söyleyeceklerini iyi dinleyin.” der. Kapıyı açtıklarında şaşkınlıklarını gizleyemediler Şeytanın kafası vücudundan büyük ve dudakları kocamdır.Şeytan: “Ben buraya kendi isteğimle gelmedim Allah gönderdi beni. yaptıklarımın ve sorduklarının hepsini eksiksiz bir şekilde anlatmazsam Allah beni düşmanlarımın önünde kül edeceğini ve rezil edeceğini söyledi.” der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sorar Şeytan cevaplar.

– En sevmediğin kişi kimdir?

-Sensin ya Muhammed.

-Benden sonra en sevmediğin kişi kimdir?

-Varlığını Allah yoluna koymuş bir genci sevmem.

-Sonra kimi sevmezsin.

-Fakirliğini gizleyen ve sabredeni sevmem

-Sonra kimi sevmezsin

-Şükür eden zengini.

Uzun bir soru cevaptan sonra Şeytan insanların oruç tuttuklarında namaz kıldıklarında nasıl kahrolduğunu anlattı. Sonra yalanı nasıl sevdiğini ve insanlara yalanı nasıl aşıladığını anlattı. ” Bilmez misin ya Muhammed ilk yalanı söyleyen benim her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Adem ve Havva’ya yalan yere yemin eden kişiyim ben.” der Şeytan herşeyi o gün anlattı Peygamberimize ve şeytan hala kanımız kadar yakın ve dibimizde.

Şeytan ‘ın canını Azrail alacak!

Çarpıcı detaylardan biriside Azrail Şeytan ‘ın canını nasıl alacağı. Kıyamet geldiğinde ve İsra fil meleği sure üfleyip yerde ve gökte canlı kalmadığı zaman sıra Şeytan’a gelecek. Azrail Şeytan’ın canını almaya gittiğinde Şeytan önce doğuya kaçaçak sonra batıya denizlerin dibine de girse Azrail’den kaçamayacak.

Yakaladığında Şeytanı sürükleyerek Adem’in kabrine götürecek. Zebaniler Şeytan’a kancaları takıp takıp çıkaracaklar ve burada ölünceye kadar azap çekecek. Azap çekerken Adem ve Havva’ya “kalkınız bakın düşmanınız nasıl azap çekiyor” denilecek. Onlarda Kalkıp Şeytanın Ölümünü seyredecekler. Bugüne kadar Şeytan kimsenin çekmediği azap çekecek ve öyle bir ses duyulacak ki eğer insanlar yaşasaydı o sese dayanamayıp öleceklerdi.

Ve İnsan…

İnsan… Allah’ın yarattığı en özel varlık. Hayvanlar ve melekler arası yaratılmış bir varlık. Eğer istersek meleklerden üstün bir varlık olabiliriz şeytana uyarsak hayvanlardan daha alçak bir varlık oluruz. Her şey bizim elimizde…

Yorum Yap

Yorum Yap