İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Neler Oldu ?
  3. Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim!

Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim!

featured

Şimdi’ye Kadar Helak Olmuş 5 Kavim! – Sıra Bize Mi Geldi ?

Beraber çok zor bir 2020 yılı geçiriyoruz , Başımıza başka neler gelecek bilemiyoruz Ama bildiğiniz bir şeyler var aslında daha doğrusu bize bildirilen şeyler geçmişimde dönüp baktığımızda almamız gereken dersler var peki görebiliyorsunuz veya okuyabiliyor muyuz işte bunu bugüne kadar helak olmuş 5 kavim ‘e bakarak göreceğiz hadi başlayalım

1 : NUH KAVMİ

Nuh aleyhisselamın kavmi : Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atası olarak görülür ve puta tapanlar ile uğraşan ilk peygamberdir Hz Nuh Aleyhisselam ise uzun süre kavmine şöyle hitaplarda bulunuyordu ;

 Ey kavmim Allah‘a kulluk edin, Sizin için ondan başka ilah yoktur sakınmaz mısınız dedi.

Mu’minun Suresi 23.Ayet

bir başka ayette ;

Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım Allah’tan başkasına kulluk etmeyin doğrusu ben Hakkınızda Can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi.

Hud Suresi 25-26. Ayet

Fakat kavmi Hz Nuh Aleyhisselam’ın öğütlerini dinlememiş kendisini küçük görmüş inadın da direnimiş ve Kesin kararını vermişti ona ;

ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma bizce bir dinlediler..

Şuara Suresi 136.Ayet

Ardından Hz Nuh Aleyhisselam 950 yıl süren çabalarına karşılık alamayınca kavminden ümidini kesmiş ve Rabbinden  onları helak etmesini istemiştir. Allah da Hz Nuh Aleyhisselam dan bir gemi yapmasını ve inananlar ile her türden bir eş olarak bölgeden uzaklaşmasını emretmiştir.

Bundan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kaplamıştır iman etmeyenler boğulmuş ve ne kadar canlı varsa helak etmiştir.

And olsun Biz Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik O da 950 yıl onların arasında kaldı Neticede onlar zulmlerini sürdürürlerken Tufan kendilerini yakalayıverdi.

Ankebut Suresi 14.Ayet

 

2 : HUD KAVMİ

2 kavim Hud aleyhisselamın kavmi : Yemen Bölgesi’nde yaşayan bu insanlar Ad Kavmi olarak bilinmektedir. Ad Kavminin lideri Şeddad’ın temel hedefi yeryüzündeki bütün insanları kendisine boynu eğdirmektir.

Heykeller çevresinde geliştirdiği siyasi yorumlarla zorbalığı ve kan dökmeyi meşru gösterme gayretinde olmuştur. Ad Kavmi gerek siyasi gerekse ekonomik açıdan büyük bir güçtü bab-ı İrem diye anılan muhteşem sarayların süslediği büyük bir şehir İrem şehri..

Dillere destan olmuştu Ad Kavmine göre onlardan Üstün yoktu ve hiçbir şeye ihtiyaç duyduklarınıda düşünmüyorlardı..

 

Cenabı Hak ayetinde ;

Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış bizden daha güçlü kim var demişlerdi .
Onlar kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler,i onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı.

Fussilet Suresi 15.Ayet

Ad Kavmi’nin bu kibri kaçınılmaz olarak Sonunda Şirk ve küfrü beraberinde getirdi , fakat buna rağmen Rabbimiz hemen kavmin üstüne azabı indirmemiş onlara Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderilmiştir ve Hud Aleyhisselam aracılığıyla çeşitli Mucizeler göstermiştir.
Hud Aleyhisselam’ın tebliğini kabul eden müminlere işkence etmekten asla çekinmeyen ve Zindanlarda çürütmeyi hedef alan Ad kavmi Bir de alay ederek ; Haydi tehdit ettiğin azabı getir diyorlardı..

Merhametin değerini bilememiş ve Peygamber’i ve öğütlerini dinlemedikleri için kuvvetli bir rüzgar ile helak edilmişlerdir..

3: SEMUD KAVMİ

Sıradaki kavim Salih aleyhisselamın kavmi : Ad kavminin helakından sonra Hiciv bölgesinde Semud Kavmi varlık göstermiştir bu kavim yokluk görmemiş pek çok yerde evler inşa etmiş nimetler içinde yaşamış ve uzun ömürlü Hayatlar sürmüşlerdir zamanla bu nimetleri putlardan bilmeleri ve şirke düşmeleri nedeniyle Allah yol gösterici olarak Salih Aleyhisselam’ı bu kavime peygamberlik görevini üstlenmek üzere göndermiştir .

Hz Salih Aleyhisselam Kavmine bazı nasihatler vermiş onları Allah’a ve kendisine imana davet etmiştir onlar da iman etmeyip inkar etmiş Ayrıca kavmin Reisi Salih Aleyhisselam’a ;

Ey Salih! Bize şu Kaya’dan bir deve çıkar Eğer bunu yaparsan seni doğrulacağız dediler .

Salih Aleyhisselam onlardan Allahu Teala kendileri için böyle bir devreyi bu Kaya’dan çıkartırsa iman edeceklerine dair söz vermelerini ve yemin etmelerini istedi

Onlar bu konuda yemin edip söz verdikten sonra Salih Aleyhisselam namaza durdu ve Allah’a dua etti.

Bunun üzerine Kaya yarıldı ve içinden onlara istediği gibi gebe karnı aç bir deve çıktı bu olay üzerine Onlar daha önce vermiş oldukları sözden cayarak iman etmediler. Allah’ın bir mucize olarak gönderdiği dişi deve için O kavme Deve’ye iyi bakmalarını ve deveyi öldürmemelerini emretmiştir . bir süre sonra Semud kavmi , Deveyi kesmiş ve bu yasağı çiğnemiştir.

Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar bunun üzerine rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.

Şems Suresi : 13-14. Ayet

Salih peygamber ve kendisine inananlar dışında Semud Kavmi Çok şiddetli bir gök gürültüsü ile helak edilmişlerdir ..

4: LUT KAVMİ

Dördüncüsü Lut Aleyhisselam’ın kavmi: Lut Aleyhisselam Hz İbrahim Aleyhisselam’ın Yeğenidir.  Sodon Bölgesine geçtikten sonra peygamber olarak gönderilir. Lut Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği kavim ahlaksızlık ve edepsizlik noktasında çok ileri gitmişlerdir bu insanlar kadınlar yerine erkeklere karşı şehvet duyguları Besler ve Hiç utanmadan Bu duygularını açıklarlardı. Lut Aleyhisselam Cenabı Hakk’ın emirlerini onlara tebliğ etti Bunlar kendilerinden önce hiç bir kavmin işlemediği bir çirkinliği işliiyorlardı onları akıllı olmayan hanımlarına bırakıp hemcinslerine giriştikleri Bu çirkin eylemden vazgeçmeye davet etti .

Lut Aleyhisselam’ın bütün ikazlarına rağmen kendisine tabi olmadıkları gibi kötü huylarım da devam ettirdiler bunun üzerine Lut Aleyhisselam söz konusu tavırlarına devam etmeleri halinde ilahi kasaba uğrayacağını söyledi

Siz İllede erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız ?  kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu ; Yaptıklarımızın kötülüğü ve azaba uğrayacağımız konusunda doğru söyleyenlerden isen Allah’ın azabını getir bize !

Ankebut Suresi 29.Ayet

 

sonrasında kendisini tehdit etmeye başlayan kavmine karşı Hz Lut Aleyhisselam :

Şu Fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et Rabb’im dedi.

Ankebut Suresi : 30.Ayet

 

Azgın Kavme hak ettiği cezayı vermek üzere Cenabı Hak tarafından 3 Melek görevlendirildi bu üç Melek Yakışıklı delikanlı olarak geliyor Arkadaşlar ve Lut Aleyhisselam’ın da onların Melek olduğundan haberi yok , Cenabı Hak ne yapacak o kavme bir imtihana tabi tutacak ve en sonunda da helak olurlar. Bunlar ayette geçiyor direkt anlatılıyor çok acayip ve bunlar Lut Aleyhisselam’a gönderildi , melekler ; Ey Lut biz Rabb’inin elçileriyiz onlar sana dokunamaz dediler ayetin devamında ise cenâb-ı hak ;,

Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık .

Hud Suresi 81-82.Ayet

Lut kavmi ‘ ne gökten yağan taşlar değdikçe yakıyor her birini tek tek taşlaştırıyordu.

5: FiRAVUN VE ASKERLERİ

Beşincisi firavun ve askerleri : Hemen her Müslümanın bildiği firavun ve yanındakiler , firavun kelime anlamı ile eski Mısır krallarına verilen genel bir isimdi.

Mısır firavunları israiloğulları’nı yıllar bugün esir ve köle olarak çalıştırılmış ve meşakkatli işlerde kullanmışlardır bu zulme dayanamayan İsrailoğulları firavundan kurtulup yurtlarına gitmek istediler.

Fakat firavun Buna müsaade etmedi o zamanlarda kahinlere çok büyük değer verirdi firavuna bir Kahin israiloğullarından bir çocuğun doğarak saltanatını yıkacağını söyleyince firavun israiloğullarından doğan erkek çocuklarını öldürmeye başladı .

Böyle bir zamanda Musa Aleyhisselam dünyaya geldi ve Musa aleyhisselam mucizevi bir şekilde Firavun’un elinden kurtulup onun Sarayı’nda büyümüştür.

Yaşı geldiğinde firavunu ve ona inananları imana davet etmiş fakat onlar Musa peygambere inanmamışlardı bunun üzerine ilahlık taslayan ve kibri dağları Aşan firavun Allah’ın elçisini dinlememesi ve ona karşı gelmesi sebebiyle ailesi ile birlikte yıllarca kıtlık ve ürün azlığı ile intihar etmiş üzerllerine Tufan , Çekirge , Haşerat , Kurbağalar ve kan gönderilmiştir .

Firavun ve kavminin yaptıkları ve yükselttlikleri şeyler yıkılmış kendisine tâbi olanlar ile birlikte denizde helak edilmişlerdir.

Helak Olmuş 5 Kavim Konumuz sona erdi acaba sıradaki biz miyiz ?

————————————————————————————————————————

Bu zamanda da Cenabı Hak tüm insanlığa, Yani sana merhametiyle muamele etmiş ve Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam gibi bir Peygamberi göndermiş ve Kuranı senin için oku ve öğüt al diye indirmiştir..

“Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır Ve onu kıyamet günü Kör olarak haşrederiz o der ki Ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, Halbuki daha önce gören biriydim..

Allah buyurur ; işte böyle , sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun.

 Taha Suresi 124-126.Ayet

Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi ? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar .. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır.

Taha Suresi 128.Ayet

 

Sende akıl sahibisin benim kardeşim , Peki gerçekten şu an yaşanılan hadiseleri Okuyabiliyor musun ? yoksa hikaye dinler gibi dinleyip görmezden gelmeye devam edeceksin ?

Artık gerisi sana kalmış ..

Ve Tekrar düşün ? Helak Olmuş 5 Kavim ‘in işledikleri suçları düşün sencede bizim durumumuz çok mu  farklı ?

Yorum Yap
Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra ne hissettin ?

Yazar Hakkında

Aşık Odur Hakk'ı Seve, Hakk Derdine Kıla Deva. Bizim için Hayır Dua , Kılanlara Selam Olsun..

Yorum Yap