1. Ana Sayfa
  2. LiSTEPLUS
  3. Tarihteki 10 kötü Hükümdar

Tarihteki 10 kötü Hükümdar

Arolsen_Klebeband_02_327

Alman Profesör Fritz Neumark Türkleri bir cümle ile şöyle anlatıyordu. Türkleri tarihten çıkarırsanız geriye tarih diye bir şey kalmaz. Devlet kurma ve yıkma konusunda Usta olan milletimiz Metehan. Atilla ,Sultan Alparslan ,Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi listeyi sayısız isimli uzata bileceğimiz tarihinde pek çok Muazzam Lider e sahiptir Fakat Elbette tarihte tahta geçen her Türk’ün muhteşem bir yönetici olduğunu söylemek de doğru olmaz işte tarihimizde pek bilinmeyen devlet yönetme konusunda yetersiz kalan tarihteki en başarısız 10 Türk hükümdar;

Bögü Kaan

Bögü Kaan Uygur Devleti’nin hükümdarı olan bögü Kağan 7 9 ile 779 yılları arasında 20 yıl hükümdarlık yapmıştı ilk garip icraatı İsa tahta geçtikten 2 yıl sonra Uygur Türklerinin resmi dini olan Göktürk inancını değiştirerek Devleti ve halkı mani dinine geçmeye zorlamıştır. bu davranışı halktan ve pek çok devlet görevlisinden tepki görsede Hükümdarlığı devam etti. Fakat bu din değişimi zamanla Bögü Kağan’a Türk’ün töresini unutturmuş olacak ki Çin’e yaptığı akınlarda sivil halkı katletti girmiş şehirleri ateşe vermiş ve dini mabetleri yıktımıştı o güne dek Aman dileyene Kılıç çekmeyen Türkler bu yapılanları kabul edilemez olarak görmüş ve Bögü kağa’nın Türk töresine yakışmayan bu davranışları sonucunda veziri tumba Tarkan tarafından tahttan indirilerek canı alınmıştır.

Mustafa

Mustafa hayatı boyunca iki kez tahta çıkan birinci Mustafa aslında hükümdar olmayı hiç istemiyordu Hatta tahta çıkmadan önce devlet meseleleri ile ilgilenmediğini defalarca kez belirtmesine rağmen çevresindekiler tarafından zorla padişah yapıldı Bir nevi etrafındakilerin iktidar hırsı yüzünden padişahlık makamı deyim yerindeyse kukla gibi kullanıldığı birinci Mustafa Küçük yaşlarından itibaren kafes hayatı yaşamış ve her anını ölüm korkusu içinde geçirmişti Bu yüzden de Akli dengesinin bozulduğu iddia edilmektedir kaynaklar bir Mustafa’nın fazlaca hayırsever biri olduğundan bahseder o kadar ki sarayda karşısına çıkanlara rastgele altın dağıttığını Hatta Deniz ve havuzdaki balıklara bile para attığı yazılmıştır bu dönemde iç karışıklıklar isyanlar ve otorite boşluğu sebebiyle oldukça gerilemiş En sonunda da şeyhülislamın verdiği akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağı fetvası ile tahttan indirilmiştir 15 yıl boyunca bir odaya kapatılan 1. Mustafa 48 yaşında geçirdiği Sara krizi nedeniyle vefat etmiştir.

 II Gıyaseddin Keyhüsrev

 II Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Selçuklularının başında bulunan ve iyi bir lider olan I.Alaaddin Keykubat zehirlenerek aniden vefat ettiğinde yerine 16 yaşındaki genç ve tecrübesiz Şehzade II Gıyaseddin Keyhüsrev geçti bu sırada ise Moğollar Anadolu’ya doğru yürümeye başlamıştı bile 80000 kişilik Selçuklu ordusu hemen toparlandı ve 40000 kişilik Moğol ordusunu karşılamak için Kösedağ mevkiine geldi burada Gıyaseddin keyhüsrev’in Keşif için gönderdiği 3000 kişilik asker grubu Moğollar tarafından pusuya düşürüldü ve neredeyse tamamı yok edildi. bu olay hiç Savaş tecrübesi olmayan sultanı büyük bir korku ve paniğe soktu ardından Keyhüsrev Savaşı göze alamayarak gece gizlice karargahı terk etti ve ordusu bıraktı. Böylelikle Başsız kalan Selçuklu ordusu da savaşmadan dağılınca Tarihte ilk kez Türkler Savaş meydanından kaçmış olduğu. Halebe kaçmaya çalışırken moğollara yakalanan kıyasettin Keyhüsrev ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı sonrasında devletle hiç ilgilenmeyen ve kendini içkiye veren II Gıyaseddin Keyhüsrev vakti vahşi hayvanların ısırması sonucu 25 yaşında hayatını kaybetti.

Atilla Han

 Dilek örnek ve dengizik adını belki de hiç duymadığınız bu üç isim tanrının kırbacı Atilla Han’ın oğulları ydı Atilla’nın ölümünden sonra Koskoca büyük Avrupa Hun İmparatorluğu bu üç erkek kardeşe kalmıştı fakat Atilla’nın yıllarca hükmettiği bu toprakları idare etmek onlar için pek de kolay olmadı. Atilla’nın ölümüyle çoğu kavimlerde çözülmeler başlamış ve bunlardan ayrılmışlardı hemen 1 yıl sonra bu Kavimler üzerine çok fazla güç toplamadan 30000 kişiyle acemice saldırıya geçen ilek savaşta hayatını kaybetti dengizik ise kalan az miktardaki toprak ve askerle 15 yıl sonra Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşta canından oldu. irnek ne olduğunu bile bilinmiyor oca imparatorluk Atilla’nın ölümünden 16 yıl sonra tamamen dağıldı.

 Sultan İbrahim

 Sultan İbrahim 2 yaşında kafes hayatı yaşamaya başlayan ve bu süreç içerisinde 3 kardeşini boğdu tutulmasına şahit olan Şehzade İbrahim Sultan dördüncü Murat’ın vefatından sonra tahtın tek varisi olduğu için çaresiz Sultan oldu. Akli dengesinin bozuk olduğu herkesçe bilinen bir İbrahim döneminde Saray padişahı iyileştirmek için üfürükçülerle ve Cinci Hocalar ile doldurulmuştu Sultan İbrahim bu hocalara ve haremdeki kadınlara hazinedeki en değerli eşyaları hediye olarak dağıtmış ve Osmanlı hazinesini unutmuştu. Ayrıca duyduğu Sarayı’nı Samur ile kaplayan Kral masalından çok etkilenmiş ve sarayın her tarafını Samur kürkü patlamış Osmanlı halkına da ekstra vergi olarak Samur vergisi koymuştu. Sultan İbrahim çok basit sebeplerle etrafındaki pek çok nitelikli devlet adamını bodurtmuştur. 8 yıl tahta kalarak Osmanlı Devleti’nde ilginç bir devre imza atsa da çıkan halk ve asker ayaklanmaları ve devlet ileri gelenleri ince önce tahttan indirildi ardından saat canına kıyıldı.

Şa-mo-han

Şamohan Okan Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılması ile bölgede siyasal bir boşluk oluşmuş ve 3. yüzyılda burada tabgaçlar adında bir Türk devleti kurulmuştur. Devletin kurucusu chauhan küçük kabileleri kendisine bağlayarak güçlü bir konuma gelmişti. Fakat sonra Çin hanedanının etkisiyle devletin resmi dini Budizm olarak seçti.Hayvan kanı akıtmanın Savaş yapmanın ve Et yemenin yasak olduğu Budizm inancı Türk kültürüne tamamen ters düşüyordu Bu yüzden bu dini kabul edenler zaman içerisinde savaşçı kimliklerini yitirerek Çinliler içmeye başlarken kabul etmeyen Türklerse bu topraklardan göç etmek zorunda kaldı tabgaçlarsa kısa zamanda milli benliklerini getirerek için hanedanlığına katıldı ve tarih sahnesine silindiler.

Koca Sinan Paşa

Koca Sinan Paşa o aslında bir hükümdar değil sadrazamdı fakat kendine bir rüşvet İmparatorluğu kurmuştu. Yaptığı hatalı davranışlardan ötürü tam 5 kere sadrazamlıktan azledildip Malkara’ya Sürgüne gönderildiği. Her seferinde Saray’da bulunanlara rüşvet vererek geri dönmeyi başarmıştı. Hatta 4 kez sadrazamlığa getirildiğinde 1590 yılında isyan eden Eflak Voyvodası’nın üzerine gönderilmiş ve burada yaptığı hata Osmanlı Devleti için çok acı sonuçlar doğurmuştur Seferden dönerken Eflak ordusu Osmanlı’nın zayıf anını bekleyerek onları takip etmekteydi. Tuna nehrine gelindiğinde bir köprü kurulmuş ve Sinanpaşa köprünün başına bir tahsildar dikerek her askerin ganimetinden kendine 5’te 1 serdar payı istemişti Eflak ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi gelse de Sinanpaşa bu uyarılara kulak asmadı istediği bu pay yüzünden Ordu karşıya üç günde zor geçmiş geride sadece geçiş güvenliğini sağlayan Akıncılar kalmıştı. Bu esnada efrak ordusu yetişti; önce toplarla köprüyü yıktılar ardından Tuna Nehri ve düşman arasında sıkışan Akıncıların hepsi şehit edildiği Yaşanan bu acı olay sonrasında da Akıncı Teşkilatı bir daha toparlanamadı. Koca Sinan Paşa’nın altın Sevdası yüzünden yaptığı hatalar ve aldığı rüşvetler ona bir servet kazandırmıştı ki 76 yaşında eceliyle vefat ettiğinde serveti 600000 altın 2900000 gümüş akçe 29 sandık mücevher ve daha birçok değerli eşyadan oluşuyordu.

Yorum Yap

Yorum Yap