1. Ana Sayfa
  2. LiSTEPLUS
  3. Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler Nelerdir? Tarımı Etkileyen 5 Faktör

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler Nelerdir? Tarımı Etkileyen 5 Faktör

3840x2561_px_Agriculture_Countryside_Farm_field_landscape_nature_Pakistan-1691351.jpg!d

Tarım bir ülkenin mutlaka olmazsa olmazı olan, ticaretin ve ekonominin bel kemiği konumunda yer eden bir durumdur.

Tarım Nedir ; Tarım insanların toprağı işleyerek, toprağa ekim dikim yaparak, ondan ürün elde etmesi faaliyetine verilen isimdir.

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

1. Sulama

Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur.  Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken , bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.

Akarsularımızın derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki  baraj  sayısı artırılmalıdır.

Sulama Sorunu Çözüldüğünde;

-Üretim artar.

-Nadas olayı ortadan kalkar.

-Tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.

-Üretimde süreklilik sağlanır.

-Üretim dalgalanmaları önlenir.

-Daha önce sebze tarımı yapılmayan bir yerde sebze tarımı da yapılmaya başlanır.

-Tarım ürün çeşidi artar.

-Köyden Kente göçler azalır.  Yılda birden fazla ürün alınabilir.( Bu konuda en şanslı bölgemiz  Akdeniz, en şanssız bölgemiz  Doğu Anadolu Bölgesidir)

2. Gübre Kullanımı

Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması tabii gübre imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığı için ithal (Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden) etmekteyiz. Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince  gübre kullanamamaktadır.

Gübre ihtiyacı, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir.

3. Tohum Islahı

Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri  ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.

4. Makine Kullanımı

Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir.

– Makine kullanıma elverişsiz alanların varlığı,

-Makine kullanımının ekonomik olmadığı küçük alanların varlığı,

-İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması,

-Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması

5. Zirai Mücadele (İlaçlama)

Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin  meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap