İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Teknoloji
  3. Yeni Dijital Dünya: Toplum 5.0

Yeni Dijital Dünya: Toplum 5.0

featured

Daha önce ki yazımızda Endüstri 4.0’dan ve ülkemizde bu konu ile neler yapılabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise Toplum 5.0 yani Japonya’nın ortaya çıkardığı yeni bir dijital dünya vizyonu. Japonların tabiriyle Süper Akıllı Toplum vizyonu.

Toplum 5.0 terimi ilk kez Ocak 2016’da Japon Hükümeti Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde Bakanlar Kurulu tarafından “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı”nda kullanıldı. Toplum 5.0, siber alan ve fiziksel alanın (Gerçek Toplumun) yüksek seviyede entegre olduğu “Süper Akıllı Toplum” olarak tanımlanmaktadır.

Peki ama Toplum 5.0 dedikleri Süper Akıllı Toplum ne derseniz, kısaca teknolojik gücü doğru yönetecek süper akıllı toplum felsefesidir.

Çıkış noktası ise Endüstri 4.0 gibi tamamen makine odaklı değil tam tersine toplum odaklı teknoloji vizyonudur.

Toplum 5.0 bu amaç ile teknolojiyi toplumlara tehdit olarak değil bir fırsat olarak algılanmasını amaçlamaktadır.

Toplum 5.0 kavramının global çapta bilinirlik kazanması ise dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CeBIT’de gerçekleşti.

Almanya’nın Hannover Kentinde düzenlenen fuarın 2017 yılındaki partner ülkesi olan Japonya, fuarda Toplum 5.0 felsefesini geniş kitlelere duyurdu. CeBIT 2017 fuarında Society 5.0 (Toplum 5.0) felsefesini tanıtan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu yeni kavramı “Teknoloji, toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” görüşüyle dikkat çekti.

Japon Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu tarafından hazırlanan çalışma, Toplum 5.0 felsefesi ışığında gelişmesi beklenen ekonomi ve sosyoloji reformunu geniş kitlelere anlatmayı amaçlanmaktadır.

Toplum 5.0 hedeflerinden bahsetmek gerekirse;

1) Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek

2) Sanal dünya ile gerçek dünyayı işler hale getirilmesi

3) Nesnelerin internetinden toplum çıkarının gözetilerek faydanılması

4) Çevre kirliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi.

İşte bu hedeflere ulaşmak için yıkılması ve düzeltilmesi gereken engeller şunlardır;

1) Hukuk sistemindeki engeller

2) Nesnelerin dijitalleşmesinde ki bilimsel boşluklar

3) Kalifiye personel eksikliği

4) Sosyal – politik ön yargılar

5) Toplumsal direnç

Gibi faktörler Toplum 5.0 vizyonunun uygulanmasında en büyük engel olarak kabul edilmektedir.

Toplum 5.0 tarihi sürecine bakarsak toplumsal etkenlerden geçerek günümüze kadar gelmiştir.

İşte Bunlar;

Toplum 1.0 Avcı Toplumları,

Toplum 2.0 Tarım Toplumları,

Toplum 3.0 Sanayi Toplumları,

Toplum 4.0 Bilgi Toplumu,

Toplum 5.0 Akıllı Toplum

Şeklinde olduğunu görmekteyiz.

Toplum 5.0, Endüstri 4.0 devriminin; Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zeka, Robotik gibi teknolojileri farklı sanayi sektörlerine hem de sosyal hayata dahil ederek çeşitli sosyal problemleri çözebilen bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır.

Böylelikle geleceğin toplumları, yeni değer ve hizmetleri kesintisiz olarak geliştirebilen, toplum ve insan yaşamına daha da uyumlu ve sürdürebilir hale gelebilen bir toplum oluşturulacaktır.

Kısaca, Toplum 5.0 bir süper akıllı toplum vizyonu ile bu dönüşümü Endüstri 4.0’ın meydana getirdiği dijitalleşme ile hazırlanmakta. Örnekle açıklamak gerekirse, Nesnelerin İnterneti sayesinde toplanan Büyük Veri Yapay Zeka tarafından Analiz edilip toplumun her alanında kullanılacak  hale getirilecektir. Mesala; Finans, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi, Tüketim, Üretim vb. gibi.

Böylelikle Toplum 5.0’ın ilerlemesi ve gelişmesi ile birlikte ürün ve hizmetlerin talep edenlerin ihtiyaçlarına göre ulaştırılması toplumda yaşam standartlarını yükseltecek ve sürdürülebilirliği artıracaktır.

 

Sonuç olarak her türlü teknolojik gelişmenin nesne ve insanın birbiri ile bağlanabileceği bir dönem olan Toplum 5.0 hızla hayatımıza girmekte. Süper akıllı toplum vizyonu olarak tanımlanan Toplum 5.0’dan beklenen dijitalleşmeden ve teknolojiden sonuna kadar faydanılarak hayatımıza rahatlık, kolaylık ve değer katacak yenilikler ile birlikte yaşam standartlarımızı yükseltmektir.

Yorum Yap
Yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra ne hissettin ?

Yazar Hakkında

Nooldu.net Spor Müdürü. Başta spor olmak üzere tüm haberler..

Yorum Yap