1. Ana Sayfa
  2. Software
  3. Yeni Dijital Sanayi ; Endüstri 4.0 Nedir ?

Yeni Dijital Sanayi ; Endüstri 4.0 Nedir ?

Son bir kaç yıldır sıkça duyduğumuz bir terim olan Endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Almanya Hannover fuarında kullanıldı.

Endüstri 4.0 genel olarak bakarsak tüm dünyada dördüncü sanayi jenerasyonu olarak kabul edilmekte ve başını Almanya Sanayisi çekmektedir. Dördüncü sanayi jenerasyonu kabul edilen Endüstri 4.0 kendisinden önce üç sanayi devrimini beklemiştir.

Bunlar; Birinci sanayi devrimi: yani buhar ve su gücüne dayalı üretim, İkinci sanayi devrimi: elektrik enerjisine dayalı üretim, Üçüncü sanayi devrimi: otomasyon ve bilgi teknolojilerinin devreye girmesiyle başlayan üretim ve nihayet Dördüncü sanayi devrimi: siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimdir.

Endüstri 4.0 bir çok teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonların kolektif bir bütünüdür. Birçok teknolojiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar; Yapay zeka, Veri analitiği, Nesnelerin interneti, Otonom üretim Tezgahları, Otonom robotlar, Big data, Dikey-yatay entegrasyon, 3D yazıcılar vb. bir çok teknoloji ve kavramlardır.

 

Bu saydığım tüm sistem ve teknolojilerin sanayide ve üretimde kullanılmasıyla birlikte ortaya Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Üretim gibi yeni kavram ve sistemler çıkmıştır.

Artık insan elinin değmediği tamamen dijitalleşen fabrikalar ve yapay zekaya dayalı otonom üretim sistemleri gelecekte bizi beklemektedir. Hatta bununla kalmayıp gelecekte her şeyin haberleştiği üretilen her ürünün birbiriyle iletişim halinde olduğu ve hatta birçok konuda hiç uğraşmadan her şeyin kendiliğinden (ör: Siparişlerimiz, ev konforumuz, sürücüsüz otomobiller gibi) meydana geldiği bir dünyaya doğru gidiyoruz.

İşte bu sebeple artık Endüstri 4.0 ihtiyaç değil bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ülke olarak Dördüncü sanayi devrimine kendi yerli yazılım ve teknolojilerimiz ile entegre olmak zorunda olduğumuzu ve bu alanda araştırma ve geliştirme eğitim faaliyetlerini yürütecek üniversite bölüm ve enstitülerini kurulması gerektiğini söylemek isterim. Yine Sanayinin teknisyen ve tekniker ihtiyacını karşılayan meslek lisesi, teknik lise ve meslek yüksek okullarının acilen bölüm ve müfredatlarının Endüstri 4.0 ve geleceğin mesleklerine göre düzenlenmelidir. Bununla birlikte özel sektör Endüstri 4.0 konusunda teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

Yine ülkemizde Endüstri 4.0 vizyonunu yönetecek STK’ların da desteklediği ve içerisinde olduğu Dijital Dönüşüm Başkanlığı adında bir kurum kurularak Türkiye’de Tarım, sanayi, Hizmet, Eğitim vb. birçok alanda Geleceğin Türkiye’sine yönelik Dijital Dönüşüm başlatılmalıdır.

 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Nooldu.net Spor Müdürü. Başta spor olmak üzere tüm haberler..

Yorum Yap